Dansles in Geldrop & Eindhoven
               

PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Anjoy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Anjoy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Anjoy verstrekt. Anjoy kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres 
 

Ter promotie plaatsen we beeld- en geluidsmateriaal op social media. Leerlingen die dat niet wensen, geven dat aan op het inschrijfformulier.

Waarom wij gegevens nodig heeft.
Anjoy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan Anjoy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens.
Anjoy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Anjoy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Plaatsen van beeld- en geluidsmateriaal op social media ter promotie

Hoe lang Anjoy gegevens bewaart.
Anjoy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.
Anjoy deelt jouw persoonsgegevens met haar docenten als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Anjoy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek.
Op de website van Anjoy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Anjoy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics.
Anjoy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Anjoy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Anjoy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Anjoy heeft hier geen invloed op. 

Anjoy heeft Google geen toestemming gegeven om via Anjoy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anjoy.nu.  Anjoy zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.
Anjoy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Anjoy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Anjoy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Anjoy op via info@anjoy.nu. www.anjoy.nu is een website van Anjoy.  

Anjoy is als volgt te bereiken:
Postadres: Parallelweg 4, Geldrop
KvKnummer: 52716422
Telefoon: 06 48 97 58 17
E-mailadres: info@anjoy.nu